Zadzwoń do nas. Tobie także pomożemy!

Skontaktuj się z nami
600 111 005
?

Wypełnij formularz

  Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!  Zapraszamy do kontaktu

  BEZPŁATNA ANALIZA DOKUMENTÓW
  Możesz załączyć dokumenty dotyczące szkody.
  Wyślij teraz nam swój kosztorys oraz dokument potwierdzający wysokość odszkodowania

  Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , przekazuję w celach informacyjnych zasady przetwarzania danych osobowych. Niniejszym Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest KL KRZYSZTOF LANGNER z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 51 w Zielonej Górze (kod pocztowy: 65-762, NIP 929-101-68-25) mail biuro@odkupimyszkody.pl
  2. Zbieranie danych jest przetwarzanie w celu realizacji zadań: a) analizy przesłanych dokumnetów szkodowych (przy opcji bez zawarcia umowy) , b) zgodnie z zawartą już umową – przelewu wierzytelności w celu uzyskania należnej kwoty odszkodowania, c) zgodnie z zawartą już umową uzyskania należnej kwoty odszkodowania (prowadzenie sprawy na tzw. Prowizji procentowej) .
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu: a) analizy dokumnetów szkodowych , b) wykonanie umowy. W przypadku niepodania niezbędnych danych nie będzie możliwe dokonanie analizy sprawy lub podpisanie i realizacja umowy.
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim nie zaangażowanymi w proces analizy dokumentów szkodowych lub dochodzenia lub obrony roszczeń. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz zaangażowane w celu analizy dokumentów, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach umowy pomiędzy Państwem a KL KRZYSZTOF LANGNER.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat ,licząc od początku roku następującego po roku, w którym została rozwiązana umowa.