Zadzwoń do nas. Tobie także pomożemy!

Skontaktuj się z nami
600 111 005
?

Wypełnij formularz

  Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!  Zapraszamy do kontaktu

  BEZPŁATNA ANALIZA DOKUMENTÓW
  Możesz załączyć dokumenty dotyczące szkody.
  Wyślij teraz nam swój kosztorys oraz dokument potwierdzający wysokość odszkodowania

  Termin_wyplaty_odszkodowania_OC

  Termin wypłaty odszkodowania OC

  opublikowano 2 lutego, 2015, przez specjalista

  Udział w kolizji bądź wypadku wiąże się z późniejszymi kosztami różnego rodzaju. Doprowadzenie pojazdu do stanu używalności lub sama ewentualna rehabilitacja są ogromnymi wydatkami dla poszkodowanego. Powiedzenie „czas to pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe dla osób, które potrzebują sprawnego pojazdu i pełnego zdrowia w wykonywanej pracy. Jak długo zatem należy czekać na wypłatę odszkodowania?

  Według ogólnie przyjętej zasady ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia pieniędzy w terminie 30 dni od momentu złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub osobę przez niego upoważnioną. Istnieje jednak zapis prawny, który pozwala na przedłużenie tego terminu, jeśli zachodzą okoliczności uniemożliwiające ustalenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Wtedy firma ma dodatkowe 14 dni od chwili wyjaśnienia tych przyczyn, jednak cała procedura nie może trwać dłużej niż 90 dni od poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie. Należy wziąć pod uwagę również fakt, że termin wypłaty odszkodowania może się wydłużyć, jeżeli w danej sprawie toczy się postępowanie karne lub cywilne.

  W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie jest w stanie wypłacić odpowiedniej kwoty w przewidzianym terminie, ma obowiązek pisemnego powiadomienia o tym fakcie poszkodowanego,  podać przyczynę, wyznaczyć termin zajęcia ostatecznego stanowiska oraz wypłacić zaliczkę jako bezsporną część odszkodowania.

  Również gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty lub wypłaca zaniżone odszkodowanie, ma obowiązek poinformowania na piśmie poszkodowanego wraz z podaniem przyczyny i podstawy prawnej. Także na wniosek poszkodowanego zakład powinien udostępnić dokumenty i informacje mające wpływ na podjęcie przez niego takiej, a nie innej decyzji. Każdy dokument zawierający decyzję firmy ubezpieczeniowej musi zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

  Warto pamiętać, że opóźnienie przy wypłacie odszkodowania wiąże się z odsetkami, które od 15 grudnia 2008r. wynoszą 13% w skali roku. Poszkodowany ma jednak obowiązek wysłania listu ponaglającego do zapłaty, w którym domaga się również wypłaty należnych odsetek. Jeśli ubezpieczyciel dalej będzie zwlekał z wypłatą w ustanowionym terminie lub odmówi dostępu do dokumentów mających wpływ na ustalenie przez niego odszkodowania, poszkodowany ma prawo zgłosić sprawę do Komisji Nadzoru Finansowego.

  Masz problemy z uzyskaniem odszkodowania? A może ubezpieczyciel wypłacił Ci zaniżone odszkodowanie? Langner Odszkodowania pomoże Ci odwołać się od jego decyzji.

  Możliwość komentowania została wyłączona.